Fortlaufende Kurse

Winterthur

Tai Ji & Qi Gong

Montag, 31. Mai 2021
Tai Ji / Qi Gong - Einführungsabend (18.30 Uhr)
Infos
Mittwoch, 19. Mai 2021
Taiji & Qi Gong - AnfängerInnenkurs (19.00 Uhr)
Infos
Mittwoch, 2. Juni 2021
Tai Ji & Qi Gong - AnfängerInnenkurs (20.00 Uhr)
Infos

Qi Gong

Montag, 17. Mai 2021
Qi Gong - 18.15 Uhr
Infos
Donnerstag
Qi Gong - 18.00 Uhr
Infos
Donnerstag
Qi Gong - 16.30 Uhr
Infos
Donnerstag
Qi Gong - 11.30 Uhr
Infos
Mittwoch
Qi Gong - 17.30 Uhr
Infos

Schaffhausen

Tai Ji & Qi Gong

Montag
Tai Ji & Qi Gong - AnfängerInnenkurs (18.00 Uhr)
Infos
Montag
Stilles Qigong/Meditation (20 Uhr)
Infos